Salto

Hei og velkommen til Salto ūüėä

Salto er en 3-6års avdeling med plass til 12 barn og 4 voksne, hvorav to faste og to lærlinger.  

Vi har trygghetssirkelen som utgangspunkt i alt arbeidet vi gjør. Hvert barn er unikt, og på Salto skal alle barn møte voksne som viser omsorg, støtte og trygghet gjennom pedagogisk arbeid rettet mot denne aldersgruppen. Alle barn skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.  

Hverdagen vår består av faste rutiner som morgensamling med dagstavle for å forberede barna på hva som skal skje de ulike dagene. Barna får medvirke i barnehagehverdagen sin gjennom barnas valg der de får velge hvilken aktivitet de ønsker å være med påVi deler oss ofte i smågrupper som sørger for gode hverdagsopplevelser for hvert enkelt barn og for god voksen-barn relasjon. Gjennom de ulike aktivitetene våre og ved hjelp av verktøyet ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) får barna god språkstimulering. 

Salto bruker også uteområde som vi kaller for trekanten mye.. Her har vi grillhytte og en liten lekeplass. I grillhytten kan vi tenne bål og ha koselige samlingsstunder.

 

Velkommen til oss:)