Rokkeringen

Rokkeringen er en småbarnsavdeling med alderen 0-3år. På avdelingen er vi 13 barn og 5 ansatte, hvorav fire faste ansatte og en læring. Hovedfokuset vårt er primærbehov som trygghet og omsorg, samt pedagogisk arbeid rettet mot denne aldersgruppen. Trygge, faste og gode rutiner på avdelingen er derfor viktig. 

En vanlig dag på rokkeringen består av samling, lekegrupper og ulike pedagogiske aktiviteter. Ellers legger vi vekt på gode fysiske aktiviteter og et godt språkmiljø. Vi har stort sett utelek hver dag, drar på turer, er i gymsalen og har vanntilvenning i eget badebasseng i barnehagen.

Velkommen til oss på Rokkeringen.