Flikk Flakk

Velkommen til Flikk flakk:)

Flikk flakk er en 3-6 års avdeling med plass til 18 barn og 5 voksne, hvorav 3 faste voksne og 2 lærlinger. Hos oss skal alle barna føle tilhørighet og trygghet, og vi ønsker at alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.

På vår avdeling har vi stort fokus på vennskap og inkludering. Gjennom barnehagehverdagen jobber vi mye med trygghetssirkelen og har dette som utgangspunkt i alt arbeidet vi gjør. Hverdagen vår består av faste rutiner, slik at dagene er gjenkjennbare for barna. Vi bruker også dagstavle for å forberede barna på hva som skal skje de ulike dagene. Utenom de faste rutinene har vi også gåtur, biltur, lek og aktiviteter i gymsalen og bading. Vi tilbringer mye tid ute, enten om vi går på tur i nærområdet eller vi kjører på biltur:)  

Flere ganger i uken deler vi oss opp i mindre lekegrupper for å skape et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. Det gjør vi gjennom ”barnas valg” i samlingsstund. Da velger barna en aktivitet som de ønsker å være på ved å henge opp sitt bilde på ønsket aktivitet. Gjennom denne måten å organisere på, får barna mulighet til medvirkning i barnehage hverdagen sin, og de vil skape gode relasjoner til alle barna på avdelingen.

 

Velkommen til oss:)