Barnehagebiler

Barnehagen legger også stor vekt på å komme seg ut på ulike turer i skog og mark – som regel til fots, men også i en kombinasjon med sykkel eller barnehagens biler. Vi ønsker at barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. For mer info trykk på bilde:)

I vår barnehage er vi så heldige å ha egne barnehagebiler som vi kan dra på tur med. Da går ofte turene til skogen, eller til lokalkjente steder i nærmiljøet og vi drar også på lengre bilturer. Alle avdelingene har tilgang til bilene 1 gang i uka. Vi ønsker at barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.