Vårt eget basseng

I bassenget tilbyr vi vanntilvenning, der aktivitetene skal preges av trygghet, lek og moro på barnas premisser. I bassenget tilbyr vi vanntilvenning, der aktivitetene skal preges av trygghet, lek og moro på barnas premisser.