Idrettspedagogikk

Vi er en idrettsbarnehage som ønsker å gi barna en innholdsrik og variert hverdag gjennom bevegelse og ulike idrettsaktiviteter. I gymsalen vår legger vi til rette for variert bevegelse som balanse, styrke, koordinering og ulike grovmotoriske øvelser.