Haugaland Idrettsbarnehage

Haugaland idrettsbarnehage er en privat barnehage som eies av Aktio AS. Vi har to småbarnsavdelinger i alderen 0-3 år og tre store avdelinger i alderen 3-6 år.

Haugaland Idrettsbarnehage ble startet i 2003 med to avdelinger. I 2009 ble den utvidet til fire avdelinger, og i dag har vi fem avdelinger fordelt på 70 plasser. Vi har to småbarnsavdelinger fra 0-3 år, tre store avdelinger 3-6 år, hvorav en er uteavdeling.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 06.45 – 16.45. Barnehagen har åpent på hverdager. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 13.30, julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

Barnet kan være i barnehagen maks 9 timer pr. dag, om annet ikke er avtalt.

 

En liten oversikt over de faste rutinene:

06.45 Barnehagen åpner
07.00-08.15 Frokost
08.30-10.15 Aktiviteter inne og/eller ute
10.30-ca 11.30 Lunsj
11.30-13.15 Utetid
13.30 Fruktmåltid
14.00 Aktiviteter, inne eller ute
16.45 Barnehagen stenger